اپلیکیشن های هایبرید و نیتیو و بررسی آنها

بررسی اپلیکیشن های هایبرید و نیتیو  در مقاله قبلی باهم تفاوت  دو نوع اپلیکیشن های هایبرید و نیتیو رو پیدا کردیم در این مقاله ما قصد داریم تا کمی دقیق تر این دو موضوع رو بررسی کنیم اپلیکیشن های نیتیو این دسته از اپلیکیشن ها با توجه به زمان و.