اپلیکیشن فروشگاهی تورس

حالت شب

این اپلیکیشن میزان کالری مواد غذایی مختلف را بررسی کرده و فعالیت‎هایی که برای سوزاندن کالری اضافی آنها لازم است را به شما نشان می‎دهد.