تعرفه سایت شرکتی

طرح سبز

 • ثبت دامنه دلخواه به جز پسوندهای خاص
 • هاست دو گیگ یکساله
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • چند زبانه بودن سایت
 • قابلیت فروش آنلاین
 • وب اپلیکیشن
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری شرکت
 • افزودن مپ سایت
 • سئو خارجی سایت براساس کلمات کلیدی
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • جستجوی پیشرفته
 • پشتیبانی از طریق واتساپ یا تلگرام
 • ارسال پیامک و ایمیل برای اعضا
 • امکان ایجاد فرم مالی
green

طرح قرمز

میلیون تومان ۴٫۳۹۹
 • ثبت دامنه دلخواه به جز پسوندهای خاص
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل مدیر
 • چند زبانه بودن سایت
 • قابلیت فروش محصولات شرکت
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری شرکت
 • افزودن مپ سایت
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • جستجوی پیشرفته
 • پشتیبانی از طریق واتساپ یا تلگرام
 • ارسال پیامک و ایمیل برای اعضا
 • امکان ایجاد فرم مالی
red

طرح زرد

از میلیون تومان ۳٫۰۹۹
 • ثبت دامنه ir و com
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل مدیر
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری شرکت
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • ارسال پیامک و ایمیل برای اعضا
 • افزودن مپ سایت
yellow

طرح آبی

از میلیون تومان ۱٫۷۹۹
 • ثبت دامنه ir
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل مدیر
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری شرکت
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • درج امکان نظرسنجی در مورد محصولات شرکت
blue

تعرفه سایت نمونه کاری

طرح سبز

 • ثبت دامنه ir و com
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • صفحه رزومه
 • صفحه نمونه کارها
 • آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • درج امکان نظرسنجی در مورد نمونه کارها
 • گفتگوی آنلاین
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • وب اپلیکیشن
 • سئو خارجی سایت براساس کلمات کلیدی
green

طرح قرمز

میلیون تومان ۳٫۱۹۹
 • ثبت دامنه ir و com
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • صفحه رزومه
 • صفحه نمونه کارها
 • آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • درج امکان نظرسنجی در مورد نمونه کارها
 • گفتگوی آنلاین
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
red

طرح زرد

از میلیون تومان ۲٫۰۹۹
 • ثبت دامنه ir و com
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • صفحه رزومه
 • صفحه نمونه کارها
 • آموزش مدیریت سایت
 • بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • درج امکان نظرسنجی در مورد نمونه کارها
yellow

طرح آبی

از میلیون تومان ۱٫۲۹۹
 • ثبت دامنه ir
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • صفحه رزومه
 • صفحه نمونه کارها
 • آموزش مدیریت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • درج امکان نظرسنجی در مورد نمونه کارها
blue

تعرفه سایت فروشگاهی

طرح سبز

 • ثبت دامنه دلخواه به جز پسوندهای خاص
 • هاست دو گیگ یکساله
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • چند زبانه بودن سایت
 • قابلیت فروش آنلاین
 • وب اپلیکیشن
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • افزودن مپ سایت
 • سئو خارجی سایت براساس کلمات کلیدی
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • جستجوی پیشرفته
 • پشتیبانی از طریق واتساپ یا تلگرام
green

طرح قرمز

میلیون تومان ۴٫۳۰۰
 • ثبت دامنه دلخواه به جز پسوندهای خاص
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • چند زبانه بودن سایت
 • قابلیت فروش آنلاین
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • افزودن مپ سایت
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • جستجوی پیشرفته
 • پشتیبانی از طریق واتساپ یا تلگرام
red

طرح زرد

از میلیون تومان ۳٫۰۰۰
 • ثبت دامنه ir و com
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • قابلیت فروش آنلاین
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
yellow

طرح آبی

از میلیون تومان ۱٫۷۰۰
 • ثبت دامنه ir
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • وبلاگ خبری
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
blue

تعرفه سایت خبری

طرح سبز

 • ثبت دامنه دلخواه به جز پسوندهای خاص
 • هاست دو گیگ یکساله
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • چند زبانه بودن سایت
 • قابلیت فروش آنلاین
 • وب اپلیکیشن
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • سئو خارجی سایت براساس کلمات کلیدی
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • جستجوی پیشرفته
 • پشتیبانی از طریق واتساپ یا تلگرام
 • قابلیت اتصال سایت به سرویس ربات تلگرام
 • پنل نوتیفیکیشن برای اطلاع رسانی از اخبار جدید
green

طرح قرمز

میلیون تومان ۴٫۷۹۹
 • ثبت دامنه دلخواه به جز پسوندهای خاص
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • طراحی اختصاصی
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • چند زبانه بودن سایت
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • جستجوی پیشرفته
 • پشتیبانی از طریق واتساپ یا تلگرام
 • قابلیت آرشیو خبرها
 • قابلیت ثبت نام و ارسال خبر توسط خبرنگار
 • از هر خبر pdf ارسال نسخه
red

طرح زرد

از میلیون تومان ۳٫۳۹۹
 • ثبت دامنه ir و com
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت، بهینه سازی مطالب و تصاویر
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
 • قابلیت آرشیو خبرها
 • قابلیت ثبت نام و ارسال خبر توسط خبرنگار
yellow

طرح آبی

از میلیون تومان ۱٫۹۹۹
 • ثبت دامنه ir
 • هاست یک گیگ یکساله
 • قالب آماده وردپرس
 • صفحه تماس با ما
 • صفحه معرفی
 • آموزش مدیریت سایت
 • امکان عضوگیری و مدیریت کاربران
 • واکنش گرایی سایت به نسبت صفحه
 • ارسال مطالب به ایمیل
 • اتصال سایت به شبکه های مجازی
 • افزودن حالت شب
 • نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • پشتیبانی فنی سایت
 • پست الکترونیکی اختصاصی
blue