راه اندازی کسب و کار آنلاین و اقدامات لازم برای شروع آن بخش ۱

احتمالا شما هم دلتان بخواهد در هر جایی از این کره خاکی که هستید چه زمانی که مشغول به کار هستید یا در حال تفریح، درآمد آنلاین و غیر فعال داشته باشید. امروزه مخصوصا جوانان دوست دارند در هر ساعتی از شبانه روز و در هر شهر یا کشوری که.